Ján Kapusta - Flym Home

Citáty a výroky - koniec

Hľadáš lacné a zaujímavé knihy?
Antikvariát PASEKA

Pre skúsených umelcov, kreatívnych nadšencov aj začínajúcich študentov umenia:
Umelecké potreby, štetce, farby, ..

Nájdite si výrok,citát alebo myšlienku, ...
môžete hľadať podľa autorov vľavo alebo podľa tém vpravo.


1 Pet 4,7-11 :

A všetkému sa priblížil koniec.
Teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám. Ale predo všetkým majte vrelú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.
Pohostinní jeden naproti druhému bez reptania.
Každý, jako ktorý dostal dar milosti, tak si tým slúžte navzájom ako dobrí správcovia rôznej milosti Božej.
Ak niekto hovorí - jako slová Božie; ak niekto slúži - jako z vlády, ktorú dáva Bôh, aby bol Bôh vo všetkom oslavovaný skrze Ježiša Krista, ktorý má slávu i silu na veky vekov. Ameň.

Tristan Ludlow:

Bol som vždy prekliaty a môj koniec prišiel už na začiatku.

Jób 6,11-13 :

Čo je moja sila, aby som dúfal, a čo je môj koniec, aby som znášal trpezlivo?
Či je moja sila silou kameňa? Alebo či je moje telo z medi?
Isté je, že niet pre mňa pomoci vo mne, a to, čo by prospelo, je zahnané odo mňa.

Jak 5,11 :

Hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivo zniesli. O trpezlivosti Jobovej ste počuli a koniec Pánov ste videli, pretože je Pán veľmi ľútostivý a milosrdný.

R. Bach :

Láska a sloboda znamenajú koniec strachu a otroctva.

Robert Burns:

Láska je rozprávka života- s tým rozdielem, že nemáva vždy šťastný koniec...

Jack Sparrow:

Ľudská hlúposť má koniec, bohužiaľ je vždy v nedohľadne ...

Prísl 14,12 :

Niektorá cesta je priamou pred človekom, ale jej koniec cestami smrti.

Prísl 16,25 :

Niektorá cesta je priamou pred človekom; ale jej koniec cestami smrti.

Prísl 19,20 :

Poslúchaj radu a prijmi kázeň, aby si bol na koniec múdry.

Jami:

Pravé píbehy lásky nemajú koniec.

Jami McRae:

Pravé príbehy lásky nikdy nemajú koniec.

Kaz 3,11 :

Učinil všetko krásne v svoj čas, i večnosť dal do ich srdca, iba že človek nevystihne diela, ktoré koná Bôh, a to tak od počiatku až po koniec.

Theiss :

Zákon lásky znie - musíš milovať až do konca. Kde však je koniec?

Merlová :

Život rýchlo utečie. Všetko tu má svoj koniec: veci, ľudia - aj tí najdrahší - nás raz opustia. Len Boh zostáva, len on sa nemení.

anonym:

Život s Kristom je nekonečná nádej, život bez Krista je beznádejný koniec.